Instalace plastiky v Brně Soběšicích

Instalace plastiky v Brně Soběšicích

Tato plastika hravého zvířete vznikla na přání soukromých investorů. Je umístěna na veřejném prostranství k radosti obyvatel čtvrti Soběšice a zejména dětí.

01 02 03 04 05 06 07