Bedřichov – křížová cesta

  • Realizace: 2008, Bedřichov
  • Investor: obec Bedřichov v Jizerských horách
  • Zpracovatel projektu: Ing. Arch. Jitka Skalická
  • Křížová cesta u kostela sv. Antonína a výtvarné řešení projektu: Alexandra Koláčková

Zadáním tohoto projektu v rámci revitalizace veřejného prostoru v okolí místního kostela bylo vytvořit přívětivé podmínky pro setkávání místních obyvatel i návštěvníků v době pravidelných bohoslužeb i společenských akcí. Prostor jsme doplnili malým přírodním amfiteátrem, vyhlídkou a oddávacím kamenem a hracím prvkem pro děti. Nejvýraznějším výtvarným prvkem je křížová cesta.