Bedřichov – přírodní park

  • Realizace: 2008, Bedřichov
  • Investor: obec Bedřichov v Jizerských horách
  • Zpracovatel projektu: ing. Jitka Skalická
  • Výtvarné řešení: Alexandra Koláčková
  • Autorka plastiky zvířete: Barbora Vočková

Na území louky se několika vzrostlými stromy, zčásti zamokřené a obtížně přístupné, nacházející se v centru obce, jsme na žádost zadavatele navrhli park přírodního charakteru, jehož součástí je atypické dětské hřiště.