Dětský domov v Liberci

  • Realizace: 2000, Liberec
  • Investor: soukromý sponzor

Výtvarná část projektu Úpravy areálu Dětského domova měla dvě etapy. První část představoval návrh na úpravu obvodové zdi obkladem z keramických kachlí s malbou glazurami. Do projektu jsme zapojili děti ze speciální školy v Liberci pro sluchově postižené. Ve druhé části se realizovala nová kovová brána, vstupní branka a výplň ze spékaného skla nad hlavními vchodovými dveřmi.