Dětský koutek v Liberci

  • Realizace: 2002, Liberec, Lidové sady
  • Investor: Město Liberec

Na místo původní soustavy plastových bazénků v libereckém městském areálu pro děti jsme navrhli vodní stříkadla-fontánky, které budou lákat ke hře s vodou. Složitý terén jsme využili k vybudování vodního náhonu – dvacetimetrového koryta obloženého mozaikou. Nově vzniklý potok spojuje horní a dolní dlážděnou „mokrou hrací plochu“. Součástí projektu byl také návrh a realizace keramického pískoviště.