Alexandra Koláčková - ateliér

Alexandra Koláčková ateliér je výtvarný ateliér, který jsme založili v roce 1990 spolu s Jiřím Koláčkem původně jako keramickou dílnu. Během následujících let se aktivita ateliéru rozvinula do širokého spektra činností – od instalací velkoformátových keramických artefaktů v exteriéru po navrhování výtvarného řešení projektů atypických dětských hřišť, odpočinkových zón a veřejného prostoru v širším záběru. Významnou se stala spolupráce s architekty a projektanty i s celou škálou řemeslných profesí.

Ateliér se přetransformoval ve Stavby Koláček s. r. o. název Alexandra Koláčková ateliér® se stal ochrannou známkou firmy.

Projekty ve veřejném prostoru

Stěžejní náplní práce našeho atelieru jsou realizace architektonicko–výtvarných projektů a to jak našich vlastních, tak účast ve větších urbanistických a krajinářských projektech jednotlivých architektonických kanceláří.

Realizujeme i výtvarně řešená autorská dětská hřiště, vodní prvky v exteriéru (pítka, fontány, vodní hřiště) a výtvarně se podílíme na tvorbě odpočinkových zón ve veřejného prostoru. V našich projektech jsou charakteristickým prvkem většinou velké barevné plastiky převážně z keramiky. Tyto plastiky přitahují pozornost kolemjdoucích a návštěvníků. Kromě estetického zážitku naše „velké hračky" činí veřejný prostor pro návštěvníky důvěrnější, hravější a jsou jedním z důvodů, proč zde lidé rádi setrvávají déle nebo se vracejí.

Navrhování těchto plastik a následné promýšlení jejich výroby je pro nás hrou i stále novou intelektuální výzvou k zdokonalení technologického postupu. Jejich modelování je stejně tak i tvrdou fyzickou prací. Od původních kreseb tužkou a návrhů se přes 3D vizualizace dostáváme k modelům a nosným konstrukcím, na které pak nanášíme velké množství keramické hlíny. Sochy zpravidla modelujeme vcelku a pak je rozřezáváme na menší stavební díly. Po vysušení a vypálení v peci, glazování a opětovném výpalu seskládáme plastiku dohromady. Vnitřek velkých plastik vyztužíme betonovou směsí a železnou armaturou podle přípravné statické studie. Pro výrobu plastik používáme speciálně upravenou keramickou šamotovou hlínu.

Naše projekty a instalace provádí naše vlastní stavební firma. Zaměření na tvorbu velkoformátových plastik s sebou postupně přineslo potřebu založit vlastní stavební firmu Stavby Koláček s.r.o., která garantuje stavební, statické i bezpečnostní parametry našich realizací. Realizujeme stavebně převážnou část našich projektů. Tato praktická zkušenost nám umožňuje dát náš výtvarný rukopis i některým ryze stavebním činnostem spojeným s našimi projekty (atypická a vodní hřiště, úpravy veřejných prostranství, mobiliář, zeleň). Rozvíjíme stále naše technologické postupy výroby velkých plastik a jejich instalace v exteriéru. Plastiky kompletujeme u nás v ateliéru a pak je za pomoci manipulační techniky a jeřábu transportujeme na místo určení. To eliminuje čas instalace na místě na minimální nutnou dobu.

t stavby-kolacek t stavby02a t stavby03a

Studio kde pracujeme

V roce 2010 jsme zakoupili zchátralý objekt bývalé továrny na dřevovinu v Janově nad Nisou. Manufaktura byla vybudována, stejně jako většina velkorysejších objektů v této malé jizerskohorské obci, v druhé polovině 19. století. Pro nás tento objekt nabízí velkorysé prostorové řešení, které jsme doposud postrádali, a možnosti rozvoje tvorby podle našich představ. Snažíme se objekt postupně přestavět na moderní funkční atelier.