top of page
pozadi.jpg
Kotva 1

Umělecká díla Alexandry Koláčkové nenajdeme v galeriích nebo muzeích. Jejich účel je jiný, a to oživit a osvěžit prostor, ve kterém se běžně pohybujeme a kde se můžeme setkávat s výtvarnými díly, aniž bychom museli vyhledávat institucionální expozice. Tak jako v přírodě ani v umění nevyrůstá nic samo o sobě, ale potřebuje své zdroje, aby mělo z čeho čerpat a následně se samostatně rozvíjet. K monumentálnímu výrazu se Alexandra Koláčková propracovala postupně. Po deseti letech práce v keramické dílně ji první exteriérová zakázka do architektury naznačila další možnosti rozvoje a ona tuto šanci již nepustila. 

Díla Alexandry Koláčkové nesou jasně rozpoznatelný autorsky rukopis: většinou oblé tvary, kontrastní, křiklavě sytou barevnost a neobyčejné rozměry.  Alexandra Koláčková oplývá nezlomnou vůli a houževnatostí. Před třiceti lety, kdy se začala věnovat keramice, ale jistě ještě netušila, že jednou budou její plastiky prezentovány společně s díly věhlasných českých umělců. Nejpodstatnější ale je, že o její práci je velký zájem a její díla nacházejí ohlas nejen u zadavatelů, ale zejména u lidí, kteří se s nimi potkávají. Minout bez povšimnutí díla této sochařky je prakticky nemožné.

Milan Hlaveš
historik a teoretik užitého uměni a designu

pozadi.jpg

Spolupráce s Artlines

Společnost Artlines se zaměřuje na podporu činnosti profesionálních výtvarných umělců. Vytváří mimo jiné platformu pro začlenění umění do veřejného prostoru. Organizujeme mezinárodní sochařský festival Sculpturelines. Snaží se o propojení světa umění s tvůrci veřejného prostou, architekty, představiteli veřejné správy a developery. 

 

Alexandru Koláčkovou zastupuje a úzce s ní spolupracuje od roku 2015.

IMG_9851.jpg
pozadi.jpg
IMG-8257 (003).jpg

Poprvé jsem se s Alexandrou setkal krátce předtím. Od prvního okamžiku mě zaujala svoji energii, otevřenosti a přes všechny komplikace, které její náročný umělecký 
obor nese, optimistickým nazíráním na svět. 

 

Svět, který je v podání Alexandry plný barev, laskavosti a nekonečné imaginace, jehož se v kontaktu s jejími díly chtě nechtě, stáváme také součástí. Protože pro nás, lidi, jsou tato díla určena. Pro naši potěchu, a nikoliv pro sebestřednou umělcovu prezentaci. A v tom především vidím přínos Alexandry Koláčkové do našich životů a prostředí, ve kterém se pohybujeme a žijeme.
 

Jeji díla, která jsem se naučil nazývat užitým uměním ve veřejném prostoru, jsou nejen technologicky špičkově zpracovaná, ale také nesmírně originální.
Tato originalita vzniká citlivým a empatickým nazíráním a vnímáním prostoru, materiálů, a především interakci se zadavatelem, respektive adresátem, kterému je dané dílo určeno.

 

Proto nás také jeji díla nepřestávají přitahovat, protože – a to jsem si mnohokrát ověřil a byl toho svědkem – funguji jako zářiče pozitivní energie, kterých se chceme dotýkat a ohřát si svou duši. Chtěl bych Alexandře poděkovat za důvěru, se kterou vstupuje do naši spolupráce, a za to, že probouzí to lepší v nás.

 

Ondřej Škarka
ředitel ArtLines

pozadi.jpg
bottom of page