top of page
pozadi.jpg
Kotva 1

Jak vzniká socha

 

Výroba mých plastik je sehranou týmovou prací, která klade nároky na tvořivý a nadšený přístup všech zúčastněných. Kromě našeho stálého malého pracovního kolektivu spolupracujeme s řadou dalších profesí podle toho jak to vyžaduje výtvarný záměr každé jednotlivé realizace.

1. VÝTVARNÝ NÁVRH

 

Mé plastiky vznikají převážně jako projekt na zakázku. To znamená, že na počátku tvůrčího procesu je setkání a povídání s investorem, prohlídka uvažovaného místa a pak přemýšlení nad tím, jak zadání „uchopit po svém.“ Výsledkem této etapy je výtvarný návrh, který předkládám zadavateli.

2. HLINĚNÝ MODEL, 3D SKENOVÁNÍ, POUŽITÍ DAT K PŘÍPRAVĚ VNITŘNÍHO MODELU

 

Následuje modelování plastiky ve zmenšeném měřítku. Z něj se po dokončení sejmou data ručním 3D skenerem. Získaná data slouží k přípravě šablon pro výrobu vnitřního opěrného modelu plastiky v reálné velikosti.

3. VÝROBA VNITŘNÍHO POLYSTYRENOVÉHO MODELU

 

Následuje modelování plastiky ve zmenšeném měřítku. Z něj se po dokončení sejmou data ručním 3D skenerem. Získaná data slouží k přípravě šablon pro výrobu vnitřního opěrného modelu plastiky v reálné velikosti.

4. ARMOVÁNÍ A BETONOVÁNÍ

V této fázi procesu výroby se opíráme dlouhodobě o konzultace s odborníky z dalších profesí - posouzení statiy, technologie betonování, výběr spojovacích materiálů atd.

5. NANÁŠENÍ HLÍNY, MODELOVÁNÍ

V tomto a následujících krocích znova přichází na řadu tradiční způsob sochařské a řemeslné práce. Na opěrný model se nanese co možná pravidelná vrstva hlíny, kterou opracuji sochařským způsobem do finální podoby. Musí se modelovat poměrně rychle, aby hlína v tak velkém objemu vysychala rovnoměrně a nezačala praskat.