Portfolio

Fontána s rejnoky

Fontána s rejnoky

Pochůzí fontána je umístěna v těsné blízkosti před hojně navštěvovaným pavilonem Zátoka rejnoků, kde se lidé mohou krmit a volně se dotýkat rejnoků.

Velká hračka –plastika BIG TOY FISH

Velká hračka –plastika BIG TOY FISH

Od 12.6. do 26.9.2014 probíhal v ulicích města České Budějovice a Hluboká nad Vltavou již 7. ročník sochařské přehlídky Umění ve městě. Na centrálním náměstí Přemysla Otakara II.

GARDEN - zahradní sofa

GARDEN - zahradní sofa

Barevně glazovaná keramika na železobetonové skořepině, 95x240x110 cm, Soukromá zakázka.

SIESTA, keramická plastika

SIESTA, keramická plastika

Glazovaná vysoce pálená keramická mozaika na železobetonové skořepině, 180x300x220 cm, Soukromá sbírka.

Plastiky v parku v Hradci Králové

Plastiky v parku v Hradci Králové

Pro poměrně rozlehlý areál historického objektu Gayerových kasáren v centru Hradce Králové hledal magistrát postupně nové využití. Nachází se zde střední škola, hudební škola, administrativní budovy, obchůdky a drobné provozovny a parkoviště.

Dětský domov v Liberci

Dětský domov v Liberci

Výtvarná část projektu Úpravy areálu Dětského domova měla dvě etapy. První část představoval návrh na úpravu obvodové zdi obkladem z keramických kachlí s malbou glazurami.

Odpočívadlo u terminálu MHD

Odpočívadlo u terminálu MHD

Složitá silniční křižovatka, s křížením tramvajové trati Liberec–Jablonec nad Nisou, bude po dobudování obytné zóny na Perštýně zatížena i intenzivním pěším provozem.

Park Rochlice

Park Rochlice

Zadaný mikroprostor ve vstupní části parku jsme řešili hlavně jako zázemí pro děti ze základní školy, která se nachází přes ulici.

Dětský koutek v Liberci

Dětský koutek v Liberci

Na místo původní soustavy plastových bazénků v libereckém městském areálu pro děti jsme navrhli vodní stříkadla-fontánky, které budou lákat ke hře s vodou.

Úprava vnitrobloků

Úprava vnitrobloků

V rámci Operačního programu EU Praha – Revitalizace a ochrana území bylo v městské části Praha 13 zrekonstruováno celkem šest sídlištních vnitrobloků. Rekonstrukce se týkaly veřejných prostranství, výsadeb, zpevněných ploch, parčíků, dětských hřišť i sportovišť v rámci Prahy 13.

Plastika zvířete

Plastika zvířete

Plastika nespecifikovatelného zvířete je přitažlivou dominantou nově vybudovaného dětského hřiště. Keramický objekt jsme vymodelovali a zkompletovali v našem ateliéru a následně za pomoci nákladní dopravy a jeřábu dopravili na místo.

Bedřichov – přírodní park

Bedřichov – přírodní park

Na území louky se několika vzrostlými stromy, zčásti zamokřené a obtížně přístupné, nacházející se v centru obce, jsme na žádost zadavatele navrhli park přírodního charakteru, jehož součástí je atypické dětské hřiště.

Bedřichov – křížová cesta

Bedřichov – křížová cesta

Zadáním tohoto projektu v rámci revitalizace veřejného prostoru v okolí místního kostela bylo vytvořit přívětivé podmínky pro setkávání místních obyvatel i návštěvníků v době pravidelných bohoslužeb i společenských akcí.

Táta a máma

Táta a máma

Obří keramické plastiky se staly novým nepřehlédnutelným prvkem v hustě obydlené pražské lokalitě s velmi frekventovaným dětským hřištěm.

Hřiště ve Stromovce

Hřiště ve Stromovce

Místo pro dětské hřiště se nachází v relativně odlehlé části parku Stromovka v lokalitě Nad Rudolfovou štolou, jehož intimita a přírodní charakter zvyšuje atraktivitu místa pro hru.

Fontána v Panské zahradě

Fontána v Panské zahradě

Návrh této fontány vycházel z požadavku investora o vytvoření místa pro relaxaci obyvatel sídliště obklopující park spíš venkovského charakteru v lokalitě Panská zahrada.

Letenské sady

Letenské sady

V malebné lokalitě parku u Letenského zámečku, na místě torza nevyhovujícího zastaralého dětského hřiště, vznikl nový prostor určený ke hře dětí i dospělých, zabydlený stádečkem velkých barevných zvířat.

Brány Torii

Brány Torii

28. května 2010 byl v nové rezidenční čtvrti Vathorst v Amersfoortu (NL) za účasti starostky paní van Vliet-Kuiper slavnostně otevřen park, který byl pojmenován Kai. Obytná čtvrt Vathorst byla vybudována v letech 2000-2011 na nizozemském principu výstavby nazvaném Vinex.

Obří keramické masky

Obří keramické masky

Téma masek mě nadchlo z výtvarného hlediska při návštěvě Mexika, kde je tradice a symbolika masek silně zakořeněna v mexické lidové kultuře. Symbolika masky prochází prakticky všemi kulturami na celém světě a je srozumitelná a lákavá i pro nás ve střední Evropě.

Keramická lavice v komplexu Thermion

Keramická lavice v komplexu Thermion

V září 2012 jsme dokončili výtvarný projekt v nizozemském Nijmegenu. Byli jsme přizváni investorem vytvořit výtvarný objekt určený k sezení do exteriéru v rámci přestavby veřejného prostoru ...