top of page
pozadi.jpg

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Maškary, 2019, Muzeum maškar Milevsko

Tato plastika vznikla na objednávku města Milevska. Zadáním bylo navrhnout do prostoru náměstí před vchodem do místního vyhlášeného Muzea Maškar artefakt, který by byl zároveň výrazným poutačem na toto Muzeum. Masopustní maškarní tradice se středověkými kořeny se ve městě po polovině 19. století přerodila do fenoménu, který díky místním nadšencům trvá jako živý a široce oblíbený lidový svátek dodnes. Plastiku jsem pojala zároveň i jako lavičku. Abych dosáhla dojmu průvodu, vytvořila jsem oboustrannou lavici ze tří stylizovaných figur, nesoucích vždy po dvou tvářích tradičních zlidovělých masek (Klaun/Žena, Bakchus/Vinálek, Smrtka, Zvíře/Čert).

bottom of page