top of page
pozadi.jpg

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Obrryba, 2014, Lipno

V létě 2014, v rámci 7. ročníku sochařské přehlídky Umění ve městě, který probíhá v ulicích města České Budějovice, jsme na náměstí Přemysla Otakara II. instalovali plastiku s názvem 'Velké hračky' – Ryby, která je zároveň hravou městskou fontánou. Následně putovala velká ryba na Lipno k jezeru. Tady plastika na Lipně začala žít svým vlastním životem. Byla v místním hlasování pokřtěna na OBRRYBU a stala se součástí marketingového konceptu turistické destinace Lipno nad Vltavou. Stala se jedním z vizuálních symbolů obce a vznikly i suvenýry s Obrrybou.

bottom of page