top of page
pozadi.jpg

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Rejnoci fontána, 2015, Praha

Idea výtvarného návrhu řešení venkovní plochy před pavilonem Rejnoků vychází z návaznosti na vizuální i haptický zážitek s živými rejnoky uvnitř pavilonu. Obdélníková plocha před pavilonem je určena k relaxaci návštěvníků a jejich rozptýlení při nárazové kumulaci zájemců o dění v pavilonu.

Snažila jsem se podtrhnout a umocnit dojem z expozice. Nepravidelně zadlážděná terénní vlna evokuje pohled na mořskou hladinu, v níž plují stylizovaní rejnoci. Dojem umocňují vodní výstřiky osazené v dlažbě.

bottom of page