top of page
pozadi.jpg

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Sportovci, 2018, České Budějovice

Objednávka trvalé instalace vznikla na základě zkušeností magistrátu Českých Budějovic s kladnými reakcemi veřejnosti na mé plastiky, se kterými jsem se účastnila opakovaně na místním sochařském festivalu Uměni ve městě. Park Stromovka lemující centrum města je živým místem které místní využívají k odpočinku i rekreačnímu sportování Záměrem investora bylo oživení místa výrazným artefaktem, který by byl dalším důvodem k pozdrženi se v této půvabné lokalitě s výhledem na řeku. Postavy sportovců v nadživotní velikosti relaxujicích v trávě odráží můj laskavý vztah ke sportu – ráda ho provozuji i obdivuji, ale smrtelně vážně ho neberu.

bottom of page