top of page
pozadi.jpg

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Pro poměrně rozlehlý areál historického objektu Gajerových kasáren v centru města Hradce Králové Magistrát hledá postupně nové využití. Nachází se zde střední škola, hudební škola, administrativní budovy, obchůdky a drobné provozovny a parkoviště. Ve vstupní části se vzrostlými stromy v sousedství Hudební školy měla podle zadání vzniknout relaxační parková zóna pro dospělé i děti. Navrhli jsme v tomto území ponechat charakter volného prostranství, na kterém jsou pouze 3 barevné plastiky tanečníků a několik v prostoru rozhozených křesílek a lehátek pro návštěvníky. Součástí projektu bylo i vyřešení vstupního prostranství před Hudební školou.

Tanečníci, 2008, Hradec Králové

bottom of page