top of page
pozadi.jpg

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Tanečníci, 2008, Hradec Králové

Pro poměrně rozlehlý areál historického objektu Gajerových kasáren v centru města Hradce Králové Magistrát hledá postupně nové využití. Nachází se zde střední škola, hudební škola, administrativní budovy, obchůdky a drobné provozovny a parkoviště. Ve vstupní části se vzrostlými stromy v sousedství Hudební školy měla podle zadání vzniknout relaxační parková zóna pro dospělé i děti. Navrhli jsme v tomto území ponechat charakter volného prostranství, na kterém jsou pouze 3 barevné plastiky tanečníků a několik v prostoru rozhozených křesílek a lehátek pro návštěvníky. Součástí projektu bylo i vyřešení vstupního prostranství před Hudební školou.

bottom of page