top of page
pozadi.jpg

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Zvěřinec, 2005, Praha

"Před pár lety jsme řešili otázku, jak povznést nevzhledné území přiléhající k naší zahradní restauraci u Letenského zámečku. Na místě se nacházelo zanedbané již nevyhovující dětské hřiště, které bylo nutno odstranit. Hledali jsme způsob, jak daný prostor nejen oživit, ale dát mu přidanou hodnotu originality a atraktivity, protože naše lokalita je známým a vyhledávaným cílem pražanů i turistů. K tomuto záměru nám bezvadně napomohla spolupráce s Atelierem Alexandry Koláčkové, který nám navrhl řešení naplňující naše představy. Jejich pojetí dětského hřiště spočívalo ve vlastním volnějším chápání hřiště jako místa, kde mohou projevit svou hravost děti i dospělí a vytvořili tak spíše hravou relaxační zónu. Místo s atypickým hřištěm okamžitě ožilo a dnes se dá po pár letech říct, že perfektně plní svůj účel a je velmi oblíbené a hojně navštěvované. Stalo se nepřehlédnutelnou součástí Letenského parku a vžilo se do povědomí našich návštěvníků.
Jan Kroh
Jednatel"

bottom of page