top of page

Reflexe pana Petra Hájka, starosty Ústí nad Orlicí

Děkuji za milá slova, kterými pan starosta Petr Hájek hodnotí naši spolupráci:


"V roce 2021 se v Ústí nad Orlicí dokončovala výstavba nového domu dětí a mládeže. Investice města přesahující 100 milionů korun byla první stavbou realizovanou v tří hektarovém areálu bývalé textilky Perla 01, který se paradoxně nachází v bezprostřední blízkosti náměstí. Během výstavby jsem v hlavě nosil představu oživit prostranství před nově vznikajícím DDM všeobecně přívětivou sochou, která by místo oživila a vtiskla mu značku, originalitu, která by celé investici dala pomyslné razítko spokojenosti.


Ústecký rodák Ondřej Škarka stojí za projektem SCULPTURE LINE, takže bylo vlastně jednoduché domluvit spolupráci a jednu z linek protnout naším městem.


Výtvarné dílo Alexandry Koláčkové bylo volbou tzv. na první dobrou. Přesně tohle jsem hledal! Dílo určené do veřejného prostoru v monumentálním měřítku s hravým detailem, citlivě zpracované, originální, hravé, barevné, odolné venkovnímu prostředí. Dílo zvoucí k doteku, líbivé (nikoliv kýčovité), jasně definované, přívětivé. Obě sochy, tedy „Ruka“ a „Druhá ruka“, se okamžitě staly přirozenou součástí prostranství před novým DDM. Za dva roky od instalace se jednoznačně prokázala vhodnost výběru a umístění. Sochy přispěly k vyšší návštěvnosti místa, obě Ruce vybízejí ke společnému fotografování nebo posezení. Staly se nejen místem setkávání, ale také orientačním bodem určující konkrétní místo.

Stejně tak, jak dnes fungují obě Ruce před domem dětí a mládeže, probíhala naše spolupráce s autorkou. Od prvotní myšlenky, následnou diskusi a přípravu, až po instalaci, probíhalo vše přímočaře, poctivě a kvalitně. Ostatně samo dílo vytváří přátelské prostředí, takže není divu, že v přátelském ovzduší se nesla celá spolupráce."Opmerkingen


bottom of page